Onderhoud

ondOnderhoud is behoud!

Om een duurzame waterdichtheid te kunnen realiseren heeft ook het dak regelmatig onderhoud nodig. Indien dat onderhoud niet adequaat uitgevoerd wordt is de kans groot dat er vroegtijdige schade ontstaat. Oorzaak van de schade kan ook een verstopte afvoer zijn (tennisbal,bladeren) of een lekkage door een losse overlap waardoor water in de dakbedekkingsconstructie kan komen. De frequentie van het onderhoud is sterk afhankelijk van de omgeving rondom het dak. Uiteraard adviseren wij u graag om tot een goed onderhoudsplan te komen.

Onderhoud

U moet hierbij denken aan het volgende:
– Dakranden, aansluitingen op dakrandprofielen, lood etc. controleren op deugdelijkheid en waar nodig repareren.
– Aansluitingen van dakdoorvoeren, hemelwaterafvoeren en opgaand werk controleren op deugdelijkheid en waar nodig repareren.
– Controleren op beschadigingen, scheuren, blazen en/of andere duidelijke gebreken.
– Naadverbindingen controleren en waar nodig repareren.
– Het schoonvegen van de daken en het vuil afvoeren.

Contracten

Bovenstaande handelingen vallen onder een bij ons af te sluiten onderhoudscontract en worden direct door ons uitgevoerd, het is een gegeven dat vakkundig dak onderhoud de levensduur van het dak ten goede komt. Ga naar ons contact formulier en vraag vrijblijvend de informatie over onze contracten aan.

Werkzaamheden/controles die u zelf of door ons kunt laten uitvoeren:
– Dakgoten controleren op eventuele vervuiling en verstoppingen.
– Aansluitingen van dakdoorvoeren, hemelwaterafvoeren en lasnaden op kleine lekkages en druppelvorming.
– Controleren op beschadigingen, scheuren, blazen en / of andere duidelijke gebreken.
– Naadverbindingen controleren.